Kontakt

CareTax Sp. z o.o.
ul. E. Suchardy 6 lok 2
50-362 Wrocław

+48 450 000 369

+48 71 727 18 20

+48 71 723 23 10

[email protected]

Biuro Schaffhausen:

+41 43 888 20 14

Numer konta bankowego:

Idea Bank SA

09 1950 0001 2006 5631 2260 0002

Oznaczenie spółki:

NIP: 898 221 42 72

REGON: 362672118

KRS: 0000578420

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 20.000 zł