Prowadzisz wymianę handlową z krajami Unii Europejskiej?

Intrastat - system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Deklaracja Intrastat zawiera: kod taryfy celnej CN, kraj pochodzenia towaru, masa netto, deklarowana wartość i ilość we właściwej dla danego towaru uzupełniającej jednostce miary.

  • Zaoszczędzisz czas
  • Unikasz błędów, korekt i kar

Zgodnie z przepisami, obowiązek przekazywania informacji w formie deklaracji INTRASTAT spoczywa na:

  • osobach fizycznych;
  • osobach prawnych;
  • jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

​które są:

  • podatnikami VAT
  • dokonują wymiany z innymi państwami UE
  • przekroczyły pewne progi ustalane przez GUS