Nadzór

  • Zyskaj pewność i bezpieczeństwo
  • Zabezpiecz się przed skutkami popełnianych błędów
  • Zyskaj na redukcji kosztów oraz zwrocie nadpłaconych ceł

Wypełnij formularz i sprawdź w czym możemy Ci pomóc.

W oparciu o roczną umowę dokonujemy bieżącej kontroli i stałej analizy płaconych należności celnych na podstawie danych dostarczanych co miesiąc, kwartalnie lub raz na pół roku.

Kontrola obejmuje:

  • Oszacowanie ryzykownych towarów i zabezpieczenie ich WIT-em.
  • Sprawdzenie prawidłowości zapłaconych ceł i ich ewentualny zwrot.
  • Kontrolę stawek celnych i ich poprawności.
  • Sprawdzenie rozbieżności w odprawach celnych.