Szkolenia

Organizujemy szkolenia oraz oferujemy wewnętrzne i indywidualne szkolenia dostosowane do potrzeb klienta, w oparciu o naszą merytoryczną wiedzę i doświadczenie. Warsztaty wewnętrzne w grupach nie większych niż 10 osób.

Dzięki szkoleniu uzyskasz wiedzę z zakresu:

  • Klasyfikacji celnej towarów
  • Kontroli eksportu
  • Cła w internecie
  • Należności podatkowych w obrocie z zagranicą

Szkolenia prowadzone są w formie interaktywnego wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi. Każdy z uczestników otrzymuje materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa
w szkoleniu oraz możliwość konsultacji z zakresu omawianego obszaru.

Wewnętrzne szkolenia prowadzone są w miejscu wskazanym przez klienta.