Nasz zespół

Radosław Strzeliński

Radosław Strzeliński

ur. 1972 r. to absolwent prawa UWr, ceniony za granicą i doświadczony specjalista od spraw klasyfikacji celnej audytów, czego wyrazem jest kilkunastoletnia współpraca z niemiecką firmą MA-Tax Consultig GmbH oraz administracjami celnymi w Polsce, Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Uczestnik wielu szkoleń w Polsce i w Niemczech z zakresu:

  • Prawa celnego
  • Preferencji celnych
  • Klasyfikacji towarów
  • Handlu zagranicznego
  • Pochodzenia towarów
  • Kontroli obrotu z zagranicą
  • Podatków związanych z obrotem towarami z zagranicą

Pracowity i skuteczny w działaniu. Około 90% decyzji dotyczących WIT zostało wydawanych zgodnie z przedłożonym przez niego wnioskiem. W Polsce ok.30% decyzji WIT jest wydawanych na jego wniosek, składany w imieniu zleceniodawcy.


Marek Palichleb

Marek Palichleb

Wykwalifikowany kierownik projektu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku biznesowym.


Andreas Schlehan

Andreas Schlehan

Posiada wieloletnie doświadczenie w klasyfikacji towarów. Reprezentuje firmę CareTax w Niemczech i Szwajcarii.


Robert Tonder

Robert Tonder

Doktor nauk społecznych, stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Wieloletnie doświadczenie w biznesie, handlu zagranicznego i e-commerce.